Srđan Roje: Meditacija za jogije

 
Srđan Roje: Meditacija za jogije

Meditacija za jogije
Ukupno trajanje: 2h 50min
Donacija: 150 kn
YogaPRO bodova: 3

Ovo nije tečaj meditacije za početnike. Ovog puta temu obrađujemo na sasvim drugačiji način, primjeren budućim učiteljima joge, konkretno - polaznicima vodećeg regionalnog Poligona za učenje joge "YogaPRO" za koje je ono dizajnirano, i u sklopu kojeg je održano 15. rujna 2019.

Sukladno tome, inspiraciju za temu ovoga puta crpimo iz indijske tradicije: Veda, Katha Upanishade, Bhagavad Gite i Joga Sutri, odnosno od Bude, Patanjalija, "osmerokrakog puta" ashtanga joge, iz Patanjalijevih yama i niyama, ali se ne libimo koristiti ni najbolje dosege zapadne civilizacije, kao što su djela Homera i Pink Floyda.

 

Pošaljite mi snimku predavanja sa poligona YogaPRO: "Meditacija za jogije"

Iznos
 kn
Doniram *

 

Kako do YogaPRO bodova? Ukoliko ste upisani na Poligon za učenje joge YogaPRO - nikakva dodatna akcija s vaše strane nije potrebna. Odgovarajući broj YogaPRO bodova će vam biti dodan početkom sljedećeg kalendarskog mjeseca, o čemu nećete biti posebno obaviješteni. Ako tek planirate upisati YogaPRO, ove bodove možete zatražiti retroaktivno, nakon upisa.

 

Ostala predavanja  Naslovnica