Uvjeti korištenja usluge OMline

1. Opći uvjeti korištenja usluge OMline

1.1. Udruga OM pruža Korisniku uslugu prisustvovanja organiziranim satovima joge, u dogovorenim terminima i na dogovoreni način putem Interneta (u daljnjem tekstu: Usluga).

1.2. Korisnik koristi Uslugu na svoj rizik.

Udruga OM ne daje jamstva i ne preuzima odgovornost za eventualnu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu koju Korisnik ili bilo koja treća strana pretrpi korištenjem Usluge, kao ni za štetu nastalu uslijed uočenih nedostataka Usluge ili mogućih iznevjerenih očekivanja Korisnika.

Korisnik svojevoljno pristupa Usluzi i svim dodatnim aktivnostima Udruge te koristi sve elemente Usluge na vlastiti rizik, što uključuje i sudjelovanje u bilo kojoj aktivnosti, tečaju, programu, radionici, osobnom treningu ili nekom drugom trenutno ili ubuduće dostupnom programu koji će se ostvariti putem usluge OMline.

Udruga OM nije odgovorna za ozljede ili zadobivanje bilo kakvih zdravstvenih stanja ili problema proizašlih iz korištenja Usluge.

Udruga OM preporučuje Korisniku savjetovanje s liječnikom prije korištenja Usluge. Korisnik se slaže da Uslugu neće koristiti u slučaju bilo kakvih medicinskih stanja koja uključuju, ali nisu ograničena na otvorene rane, ozljede, infekcije ili bolesti.

1.3. Pristup Usluzi Udruga OM nudi u maniri najbolje volje, no za nju ne može jamčiti.

1.4. Korisnik se obvezuje da neće koristiti Uslugu na bilo koji način koji bi mogao ugroziti normalan rad te da svojim aktivnostima neće uznemiravati ili na bilo koji drugi način spriječavati ostale korisnike u njihovom normalnom korištenju Usluge.

 

2. Donacije

2.1. Pristup Usluzi se ostvaruje kroz donacije.

2.2. Udruga OM zadržava pravo u bilo koje vrijeme promijeniti satnicu i preporučenu donaciju za Uslugu.

2.2. Udruga OM ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke e-mailom i taj ga način obavještavati o promjenama, novim uslugama i drugim informacijama vezanim za korištenje Usluge.

 

3. Prekid korištenja Usluge

3.1. Udruga OM zadržava pravo uskratiti Korisniku korištenje usluge bez prethodne obavijesti, posebice ukoliko se Korisnik ne pridržava ovih Općih uvjeta korištenja.

3.2. Udruga OM ima pravo zatražiti od Korisnika nadoknadu troškova izazvanih neprihvatljivim i nedozvoljenim korištenjem Usluge.

 

4. Zaštita privatnosti

4.1. Udruga OM jamči korisniku da podatke koje prikupi pri registraciji neće davati, ustupati niti prodavati trećim osobama. Podaci ostavljeni pri registraciji nisu dostupni nijednoj osobi izvan Udruge OM. Udruga OM jamči i privatnost podataka koje korisnik ostavlja za i o trećim osobama. Za više detalja oko zaštite privatnosti pogledajte našu Izjavu o privatnosti.

 

5. Pravila korištenje Usluge

5.1. Korisnik je suglasan s Općim uvjetima korištenja.